Bira

Bs Bira    f. 23.03.18        reg.nr NO41493/18

Bira er etter Bera`s kull våren `18. 
Hun er energisk, livlig og nysgjerrig.


Bira på utstilling i Grimsbu 2019. VG i juniorklassen.


Bira debuterer på utstilling! Best i rasen og nr. 2 i valpeshowet :)